Wzrost trendów biogazowych w Europie

Wzrost trendów biogazowych w Europie

Do 2024 roku wielkość przemysłu biogazowego w Europie przekroczy 2 miliardy euro. Do takiego wniosku doszli naukowcy, którzy podjęli się badania o nazwie Global Market Insights.
Do 2024 roku w Europie zostanie zainstalowanych 600 MW mocy biogazowej. Rozwój tej branży oraz zapotrzebowanie na zieloną energię elektryczną przyczynią się do wzrostu w tym obszarze. Europa postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. iz powodzeniem dąży do tego celu.
Austria zamierza zredukować emisje o 34 % do 2020 r. i rozwija wykorzystanie stałych biopaliw w postaci peletów, brykietów i paliwa wieprzowego, a także produkcję i wykorzystanie biogazu.
Niemiecki rynek biogazu osiągnie łączną moc 300 MW do 2024 roku.
W Chorwacji budowana jest biogazownia o mocy 1 MW, Polska dąży do osiągnięcia 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, a także rozwija sektor biogazu.
Dania zamierza zredukować emisje o 35% do 2020 roku i całkowicie zrezygnować z paliw kopalnych do 2050 roku.

(EN) Callback (EN) Fill out a questionnaire
Callback