HIGH QUALITY PRODUCT

HIGH QUALITY PRODUCT

  • KRIGER™ GN-10
  • KRIGER™ ECO
  • KRIGER™ HYBRID
  • KRIGER GP
  • KRIGER™ SW
  • KRIGER™ NS
  • KRIGER™ FM
  • KRIGER™ GENERATOR
KRIGER™ GN-10
KRIGER™ GN-10

Przemysłowy gazowy kocioł rurowy dwukierunkowy z palnikiem o mocy 10 MW.

Kotły gazowe serii GN mogą być stosowane do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych, instalacji ciepłej wody użytkowej, suszarni drewna wyposażonych w ciągły system grzewczy wody z obiegiem naturalnym lub wymuszonym, a także do innych celów technologicznych.

NAZWA PARAMETRU LUB ROZMIAR WARTOŚĆ PARAMETRU LUB ROZMIARU
Zakres modeli KRIGER™ GN-10
Nominalna moc grzewcza, kW 10000
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła,% 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 90
Maksymalna temperatura nośnika ciepła na wylocie kotła, °С 115
Ciśnienie płynu roboczego, MPa, max 0,40; 0,60; 0,80; 1
Temperatura spalin, °С, min 160
Poziom hałasu, dB, maks. 90
WYMIARY
Długość 7612
Szerokość 2986
Wysokość 3406
KRIGER™ ECO
KRIGER™ ECO

Typoszereg kotłów elektrycznych na gorącą wodę serii ECO składa się z kotłów z podawaniem zmechanizowanym na paliwo stałe i pyłowe oraz ręcznym podawaniem na paliwo stałe.

Kotły ECO mogą być stosowane do ogrzewania pomieszczeń domowych i przemysłowych, instalacji ciepłej wody użytkowej, suszarni do drewna, wyposażonych w system ciągłego podgrzewania ciepłej wody z obiegiem naturalnym lub wymuszonym oraz innych zastosowań technologicznych. Modele te spalają paliwa na nieruchomej ruszcie.

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
Znamionowa moc cieplna, kW 300 – 820
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła, % 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 85
Temperatura gazu wyjściowego, °С 160
Robocze ciśnienie wody, bar 3-6
Poziom hałasu, dB, maks. 80
Okres ciągłej pracy kotłowni min, h/rok 8000
Okres użytkowania (lata) 20
Napięcie sieciowe 380 V; 50 Hz
KRIGER™ HYBRID
KRIGER™ HYBRID

Kotły linii Hybrid ze zmechanizowanym spalaniem paliwa luzem na retorcie z mniejszym zapasem paliwa. Paliwo z leja zasypowego o pojemności 1,3 m3 podawane jest do retorty przenośnikiem ślimakowym i rozprowadzane po rusztach, gdzie następuje spalanie. Aby osiągnąć właściwy stosunek kosztów, dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego jest regulowany oddzielnie.

Kocioł wykonany jest z grubej blachy stalowej, palenisko wyłożone jest cegłą ogniotrwałą, ocieplone izolacją bazaltową i pokryte blachą z powłoką polimerową.

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
Znamionowa moc cieplna, kW 300-3500
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła, % 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 85
Temperatura gazu wyjściowego, °С 160
Robocze ciśnienie wody, bar 3-6
Poziom hałasu, dB, maks. 80
Okres ciągłej pracy kotłowni min, h/rok 8000
Okres użytkowania (lata) 20
Napięcie sieciowe 380 V; 50 Hz
KRIGER GP
KRIGER GP

Nowoczesne kotłownie wodne serii GP przystosowane są do pracy w trybie automatycznym przy minimalnej ingerencji człowieka. Stworzone w oparciu o najnowsze osiągnięcia i sprawdzone technologie spalania paliw stałych, kotły z ruchomymi rusztami uznawane są za najefektywniejsze przykłady kotłowni na świecie.

Kotły firmy Kriger posiadają wiele cech, które czynią je idealnymi do spalania różnych rodzajów paliw o wilgotności do 55%, a jednocześnie spełniają aktualne europejskie normy i normy emisji spalin do środowiska.

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
Znamionowa moc cieplna, kW 300 - 10000
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła, % 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 88
Temperatura gazu wyjściowego, °С 160
Robocze ciśnienie wody, bar 3-10
Poziom hałasu, dB, maks. 80
Okres ciągłej pracy kotłowni min, h/rok 8000
Okres użytkowania (lata) 20
Napięcie sieciowe 380 V; 50 Hz
KRIGER™ SW
KRIGER™ SW

Kotły typu SW to urządzenia grzewcze wykorzystujące wodę jako nośnik ciepła typowo o temperaturze 160 °C i ciśnieniu roboczym do 16 bar, stosowane w ciągach technologicznych, elektrowniach lub systemach grzewczych.

Wykorzystanie wody przegrzanej pozwala również na wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą turbin O.R.C, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i wysokiej jakości materiałów kocioł posiada jeden z najlepszych wskaźników efektywności energetycznej na rynku UE.

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
Znamionowa moc cieplna, kW 2000 – 10000
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła, % 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 88
Temperatura gazu wyjściowego, °С 115-200
Robocze ciśnienie wody, bar 10-30
Poziom hałasu, dB, maks. 80
Okres ciągłej pracy kotłowni min, h/rok 8000
Okres użytkowania (lata) 20
Napięcie sieciowe 380 V; 50 Hz
KRIGER™ NS
KRIGER™ NS

Głównym przeznaczeniem kotłów parowych Kriger jest produkcja pary nasyconej, która jest wykorzystywana na potrzeby technologiczne przedsiębiorstw przemysłowych, a także w systemach grzewczych, wentylacyjnych i zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Zastosowanie sprawdzonej technologii spalania biomasy na siatce szczotkowej, w połączeniu z kominkiem trójstronnym i nowoczesnym designem, zapewnia kotły parowe Kriger o najlepszych parametrach technicznych i wydajności. Kotły parowe firmy Kriger wyróżnia wysoka wydajność, gwarantowana przyjazność dla środowiska i maksymalna niezawodność.

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
Znamionowa moc cieplna, tp/h 1,6 - 10
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła, % 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 87
Temperatura pary, °С 198
Ciśnienie robocze pary, bar 14
Temperatura gazu wyjściowego, °С 160
Poziom hałasu, dB, maks. 80
Okres ciągłej pracy kotłowni min, h/rok 8000
Żywotność operacyjna (lata) 20
Napięcie sieciowe 380 V; 50 Hz
KRIGER™ FM
KRIGER™ FM

Kotły do ​​wytwarzania pary o parametrach 39-440 Fire Master Series to unikalne opracowanie firmy Kriger.

Dzięki zaawansowanej inżynierii w budowie kotłów, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, otrzymaliśmy kocioł optymalnie dostosowany do różnych typów elektrowni. Krieger wykorzystuje materiały o wyjątkowej jakości, aby zapewnić dziesiątki lat prac instalacyjnych o znamionowej wydajności.

Wraz z tym kotłem oferujemy wiele gotowych rozwiązań do wytwarzania energii elektrycznej samodzielnie lub w połączeniu z ogrzewaniem i ciepłą wodą.

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
Znamionowa moc cieplna, tp/h 1,6 - 20
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła, % 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 87
Temperatura pary, °С 440
Ciśnienie robocze pary, bar 39
Temperatura gazu wyjściowego, °С 180
Poziom hałasu, dB, maks. 80
Okres ciągłej pracy kotłowni min, h/rok 8000
Żywotność operacyjna (lata) 20
Napięcie sieciowe 380 V; 50 Hz
KRIGER™ GENERATOR
KRIGER™ GENERATOR

Generator ciepła model TGM jest przeznaczony do wytwarzania gorącego powietrza z wykorzystaniem wymiany energii cieplnej podczas spalania biopaliw.

Generator służy do dostarczania gorącego powietrza do systemów suszenia w działalności rolniczej przy przejściu na alternatywne, tańsze paliwa.

Zaletą generatorów tego modelu jest to, że ich zastosowanie pozwala na uzyskanie przyjaznych dla środowiska produktów rolniczych, ponieważ produkty spalania paliw nie stykają się i są podawane do suszarni za pomocą powietrza.

Ponadto generator ciepła modelu TGM może pracować z bardzo szeroką gamą paliw i jest bardzo bezpretensjonalny pod względem jakości paliwa.

NAZWA PARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU
Znamionowa moc cieplna, kW 300 - 10000
Zakres regulacji mocy cieplnej kotła, % 30-100
Współczynnik wydajności, %, min 92±2
Maksymalna temperatura powietrza na wylocie kotła, °С 90-160
Temperatura gazu wyjściowego, °С 180
Poziom hałasu, dB, maks. 80
Okres ciągłej pracy kotłowni min, h/rok 8000
Okres użytkowania (lata) 20
Izolacja termiczna pieca zapewnia max temperaturę powierzchni, °C 40
Napięcie sieciowe 380 V; 50 Hz
Callback