«Kotlozavod «Kriger» LLC  spalanie RDF

«Kotlozavod «Kriger» LLC  spalanie RDF

«Kotlozavod «Kriger» LLC  spalanie RDF

 

Paliwo RDF, czyli Odpadowe Paliwo Pochodne, to paliwo, które składa się z odpadów pozostałych po sortowaniu. Jest przeznaczony na energię.

Ścieżka odpadów z naszego kosza do paliwa RDF wygląda tak. Odbierane od ludności odpady są sortowane, wydobywane są surowce wtórne – szkło, plastik, metal, papier i tektura. Wszystkie surowce wtórne są wysyłane do recyklingu. Na linii sortowniczej separowany jest również materiał organiczny (głównie resztki żywności i roślin), albo zakopywany na składowisku (a następnie wykorzystywany do produkcji biogazu), albo kompostowany. A wszystko inne staje się paliwem.

Po takim sortowaniu pozostaje do 40 proc. odpadów poddanych termicznej utylizacji. To inne odpady, w skład których wchodzą materiały nienadające się do recyklingu, a także nadające się do recyklingu, ale bardzo zanieczyszczone. Te pozostałości są mielone w celu wyprodukowania paliwa RDF. Zadaniem każdego postępowego społeczeństwa, dbającego o swoje zdrowie i naturę, jest kompetentna utylizacja tego zasobu z maksymalnymi korzyściami i minimalną szkodą dla środowiska.

Dlatego od 2019 roku Krieglozavod Krieger LLC zajmuje się sortowaniem odpadów i termiczną utylizacją RDF. W trakcie tych prac specjaliści naszej firmy we współpracy z partnerami przeprowadzili szereg obliczeń, badań technicznych i eksperymentów dotyczących segregacji i użytecznej utylizacji odpadów. Z przyjemnością informujemy o rozwoju i technicznym wdrażaniu tych technologii. Hasłem przewodnim firmy w tym roku jest „Chronimy przyrodę – czerpiemy energię”.

Callback