Energia odnawialna jest pracodawcą dla 11 milionów ludzi na całym świecie

Energia odnawialna jest pracodawcą dla 11 milionów ludzi na całym świecie

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) opublikowała kolejny raport pt. Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2019. W pracy szacuje się, że w sektorze OZE w skali globalnej do końca 2018 r. zatrudnionych było 11 mln osób. pisze o tym portal ElektroVesti 10,5 miliona.
Bez uwzględnienia tak „starego sektora”, jakim jest energetyka wodna, liczba zatrudnionych w branży OZE na świecie wyniosła 8,9 mln.
Fotowoltaiczna energia słoneczna już trzeci rok z rzędu jest największym pracodawcą wśród wszystkich OZE z 3,6 milionami osób, chociaż 61% tych miejsc pracy koncentruje się w Chinach.
Bioenergia, która obejmuje biopaliwa płynne, biomasę stałą i biogaz, była historycznie największym sektorem, a obecnie zajmuje drugie miejsce pod względem liczby zatrudnionych.
Energia wiatrowa zapewnia miejsca pracy dla 1,2 miliona ludzi. Głównie jest to energetyka wiatrowa z lądu, ale segment offshore nabiera rozpędu. Chiny odpowiadały za 44% światowego zatrudnienia w dziedzinie energii wiatrowej, a następnie Niemcy i Stany Zjednoczone.
Elektrownia wodna ma najwyższą zainstalowaną moc spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, ale obecnie rozwija się powoli. Sektor ten zatrudnia 2,1 miliona osób, z których trzy czwarte zajmuje się obsługą i konserwacją.
Według Terminala energia słoneczna i wiatrowa to najtańsze technologie wytwarzania w większości regionów świata.

(EN) Callback (EN) Fill out a questionnaire
Callback